Класирани след IV етап

Класирани след IV етап:

АЕ/НЕ – вх. 490-1/18.08.2023 г.
АЕ/ИЕ – вх. 494-5/22.08.2023 г.
АЕ/ИЕ – вх. 482/15.08.2023 г.
АЕ/ФЕ/РЕ – вх. 485-1/17.08.2023 г.
АЕ/КиТ/ГрЕ- вх. 480/15.08.2023 г.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content