БОРСА ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА 8. И 9.КЛАС

Понеделник, 25.09.2023г. от 13.00 до 14.00 ч. във фоайето

на 4 етаж ще се проведе училищна борса за учебници.

Очакваме Ви!

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content