На 26 септември отбелязваме Европейският ден на езиците

26 септември е обявен за Европейски ден на езиците през 2001 г. по инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. Целта на празника е да насърчи хората от всички възрасти да изучават чужди езици и да повиши осведомеността за езиковото многообразие в Европа.

На следният линк може да разберете повече за различните активности по този повод:

https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/translation/edl_bg?fbclid=IwAR14eEagQm90oC2zvrBSuqsYHWoWfqMxL5LGfbEpS1PDHRyjtgnyVfkwnIk

Преподавателите по английски език Йоана Кросби и Огняна Йорданова представят презентация по темата:

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content