Поход в планината организиран от ПИЦ по ПН, София – програма “От връстници за връстници”

ПИЦ по ПН – София организира туристически поход на част от доброволците на 33.ЕГ от програма “От връстници за връстници” и по програма “Социално закаляване чрез сътрудничество и преживяване в планината на тема „Туристическа маркировка”. Занятието се проведе на 01.10.2023 г. от 9.30 до 15.00 часа в планина Витоша, с водач Генадий Матвеев, Милена Жекова – психолог от ПИЦ по ПН и Теодора Джабарска – педагогически съвтник в 33. ЕГ

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content