Обучение на тема: “Going Digital in an Innovative Classroom” в Прага по програма “Еразъм+”

 

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.“

Програма“Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование, рег.№ 2023-1-BG01-КА122-SCH-000145831 на тема: “Училище на 21.век – предизвикателства и отговорности“
 
Йоана Костова – учител по английски език и Нина Маркова – учител по български език и литература се включиха в обучителен курс “Going Digital in an Innovative Classroom” в Прага, който се провежда от 06.11. до 10.11.2023г.

 

 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content