Младшите и старшите посланици на ЕП отбелязаха Деня на толерантността в 33.ЕГ

Младшите и старшите посланици от 33.Езикова гимназия“Света София“ отбелязаха Деня на толерантността с различни инициативи. Даниела Величкова насърчи учениците от 9.а клас да споделят какво за тях означава да си толерантен.Мненията бяха оформени като табло,което вече е част от интериора на класната стая.

От тази учебна година имаме и нов старши посланик-Нина Маркова.Тя проведе дискусия с ученици от 10.клас,които коментираха статията на Георги Господинов за толерантността.

Теодора Джабарска и младшите посланици изготвиха флаери, съдържащи цитати на известни личности за толерантността.

През целия ден във фоайето на училището вървеше презентация за толерантността.От нея младите хора се запознаха и с паметниците по света,отразяващи темата.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content