Посещение на ученици от 33 ЕГ в предаването ИСТОРИЯ.BG по БНТ 1

На 27.11.2023г. ученици от 10. и 11. клас с преподавател по история и цивилизации Александър Цветков посетиха БНТ 1, за да вземат участие в предаването ИСТОРИЯ.BG, а темата беше “Тюркски миграции към българските земи XI-XIV век”.

Гости на предаването бяха проф. Христо Матанов, гл.ас. д-р Делян Русев и гл.ас. д-р Константин Голев.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content