Младшите посланици на Европейския парламент от 10 Б и 10 Г клас се включиха в инициатива на БЧК по повод Международния ден на доброволеца

По повод Международния ден на доброволеца – 5 декември, ученици от клуб “Младши посланици на Европейския парламент” посетиха събитие, организирано от БЧК и Регионален исторически музей – София / Regional History Museum – Sofia. Там се запознаха с дейностите на планинската спасителна служба, водно спасяване, първа помощ, БМЧК.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content