Благотворителен коледен базар 33. ЕГ “Света София”

Традиционно с приближаването наколедните празници, УС към 33 ЕГ инициира провеждането на благотворителен коледен базар за храна, играчки и картички. Тази година е обявен и конкурс за най-добре украсена класна стая. За спечелилите се предвиждат награди!

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content