Регионална среща на училищата посланици на ЕП

Младшите посланици от 33.ЕГ“Света София“ – Габриела Илиева, Теодора Маринова, Теодора Русенова, Никол Попова, Виктория Берова, Мелиса Гену, Мария Митева и Александър Спасов и старшите посланици Даниела Величкова и Теодора Джабарска взеха участие в регионалната среща на училищата посланици на ЕП. Домакин на събитието беше 1. СУ“Пенчо Славейков“. Чрез интерактивни игри младите хора отговаряха на въпроси, свързани с ЕС и ЕП, задаваха въпроси на Андрей Новаков и Искра Михайлова – членове на ЕП. Предизвикателство за тях беше и участието в творчески работилници, включващи интерактивни занимания по различни теми.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content