33. ЕГ спечели проект Еразъм Акредитация, Програма”Еразъм”+, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

 33. ЕГ спечели проект Еразъм Акредитации,  програма”Еразъм”+,  Ключова дейност 1 “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование””Училищно образование” – N 2023-1-BG01-KA120-SCH-000193338  

Целите на проекта са насочени към усъвършенстване компетенстностите и уменията на преподавателите, подкрепа и насърчаване на дейности за мобилност на ученици и учители (като придружаващи лица), развитие на дигиталните компетенстности  у учителите и учениците, подобряване на езиковото многообразие и др.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content