Ученическа конференция на тема “200 години от написването на Рибния буквар”

На 20.04.2024 ще се проведе Ученическата конференция по история и цивилизации – „Добродетелите на духа и волята.“

На тема: „Възраждане на българското образование и извоюването на независима църква“ е посветена на събития от Българското възраждане с основен фокус върху образователната дейност и просветителското дело на редица дейци като д-р Петър Берон, Софроний Врачански, Паисий Хилендарски, Васил Април, Неофит Рилски и други техни съвременници. Основен повод за провеждането на конференцията са няколко значими събития от българското възраждане като:
– 200 години от написването на Рибния буквар от д-р Петър Берон (1824 г.);
– 235 години от рождението на Васил Априлов (1789 г.);
– 175 години от делото на Стефан Богориди и основаването на първата българска
църква в Цариград (1849 г.).
Конференцията се организира от 33. Езикова гимназия „Света София”, гр. София в
партньорство с Регионален исторически музей – София.

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content