На 19.02.2024г. в НЧ “Г.С.Раковски-1925” се проведе състезание за Васил Левски

На 19.02.2024г. в НЧ “Г.С.Раковски 1925” се проведе състезание между учениците от 8, 9 и 10 клас на тема: “Живота и делото на Васил Левски”. Събитието беше организирано от г-н Александър Цветков- преподавател по история и цивилизации и г-н Валентин Витанов от Регионален исторически музей – София. Учениците от 11 клас профил история – Анджелина Калчева 11 Б, Лидия Любомирова 11 Б, Данаил Бонев 11 В и София Игнатова 11 В запознаха публиката с живота и делото на Апостола.

Проведено беше състезание, което включваше 15 въпроса. Победители станаха Никола Болнов и Максим Насонов от 10 В клас, които получиха грамоти, награди и ваучери с парична стойност за закупуване на книги или учебни материали. Учениците спечелили второ и трето място получиха подаръчни кутии – Васил Левски и грамоти.

Йоана Тодорова от 10 Б клас, Стансилав Първанов от 10 А клас и Мелина Спасова от 10 В клас рецитираха одата “Левски”.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content