Младшите посланици на ЕП към 33 ЕГ изнесоха урок на тема: “Дигитални инструменти за проверка на факти”

На 12 март младшите посланици на ЕП Мария Митева и Калина Канурова от 10.б клас запознаха своите връстници с дигиталните инструменти за проверка на различни видове информация. Целта е младите хора да разпознават кои новини са фалшиви и как могат да се предпазят от тях.

Харесване

Коментар

Изпращане

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content