Ученици от 33. ЕГ отбелязаха Световния ден на водата на 22.03.2024г.

На 22.03.2024г. ученици от 9. и 10. клас с преподавател по физика г-жа Зоя Миланова представиха пред свои съученици презентации в НЧ “Г. С. Раковски – 1925” на теми свързани с физичните и химични свойства на водата, опазване на водните ресурси на Земята, детоксикиране, памет на водата и др. Учениците взели участие в мероприятието получиха награди.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content