Младшите посланици на ЕП към 33. ЕГ взеха участие в младежка дискусия под наслов “Активно европейско гражданство за начинаещи”

На 23 март 2024 година Калина Канурова и Мария Митева от 10.б – младши посланици на ЕП, взеха участие в дискусия, на която младите хора са изказвали становище по различни теми:

1.Ангажираност на младите хора в демократичните процеси.

2.Значението на свободните и честни избори.

3.Борбата с дискриминацията и насърчаване на приобщаването.

4.Ангажираност на младите хора в борбата с промените в климата.

Събитието се проведе в Дома на Европа, като нашите участници споделиха, че са се чувствали прекрасно по време на срещата, защото всичко е било направено по забавен и интересен начин, а и такива мероприятия дават възможност за нови познанства.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content