Ученици от 10. и 11. клас участваха в инициатива в НЧ “Г.С.Раковски -1925” по повод 203 години от рождението на Раковски

На 29.04.2024г. в час на класа ученици от 10. и 11. клас представиха есета в залата на НЧ “Г.С.Раковски -1925” на тема: “С какво ме вдъхновява Раковски?”. Поводът е 203 години от рождението му. В журито участваха г-жа Андреева- секретар на читалището, г-жа Ненчева – пом.-директор УД и г-н Вълканов – преподавател по български език и литература. Инициаторът на събитието – г-н Цветков, преподавател по история и цивилизации и г-жа Андреева запознаха присъстващите преподаватели, ученици и гости с интересни факти от живота и делата на българския революционер и възрожденец.

Първо място спечели София Рангелова от 10. В клас. Второ и трето място съответно бяха отредени на Мария Иванова от 10.В клас и от София Стаматис от 10 А клас.

Наградите и грамотите бяха връчени от директора на гимназията г-жа Димитрова, която поздрави всички участници.

Гости на събитието бяха г-жа Анжела Лозанова, представител от район “Илинден” и г-н Трифон Павлов – председател на ГС „Епископ Йосип Щросмайер“. 

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content