Ученици от 11. Д клас представиха открит урок в къщата музей “Петко и Пенчо Славейкови”

33 Езикова гимназия „Света София“

На 16.05.2024г. ученици от 11. Д клас профил “Екскурзоводство” преставиха открит урок в къщата музей “Петко и Пенчо Славейкови”. Събитието е организирано от госпожа Лидия Златкова – Ристова, преподавател по икономически дисциплини и с любезното съдействие на Атанас Капралов – директор на музея. Темата беше свързана с литературно четене, живота и делото както на Славейкови, така и на други големи български писатели и поети. В своето представяне учениците включиха съставянето на Българската конституция от самото начало на 40-те години на миналия век до последните й промени. На събитието присъстваха директора на 33. ЕГ госпожа Стоименка Димитрова, пом.-директора УД госпожа Деница Ненчева и госпожа Зоя Миланова – преподавател по физика и астрономия. Участие в инициативата взеха и ученици от 10 Д клас.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content