Обучение на тема: “Empowered Teachers: Rediscover Your Motivation and Energy” в Барселона по програма “Еразъм+”

33 Езикова гимназия „Света София“

 

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.“

Програма“Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование, рег.№ 2023-1-BG01-КА122-SCH-000145831 на тема: “Училище на 21.век – предизвикателства и отговорности“
 
Огняна Йорданова – учител по английски език и Теолина Христова – учител по математика се включиха в обучителен курс “Empowered Teachers: Rediscover Your Motivation and Energy” в Барселона, който се проведе от 27.05. до 01.06.2024г.

 Основните компетентности на курса са подобряване на комуникацията и уменията за емоционална интелигентност;  мотивация професионален растеж; намаляване на  стреса и признаците на прегаряне с практики за релаксация и план за самооконтрол; идентифициране на вътрешни и външни ресурси, които могат да вдъхновяват, насърчават и наставляват; култивиране на позитивно настроение, креативност и забавление, което да бъде практикувано в класната стая.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content