Обучение на тема: “There is an App for That: Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning” в Берлин по програма “Еразъм+”

 

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.“

Програма“Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование, рег.№ 2023-1-BG01-КА122-SCH-000145831 на тема: “Училище на 21.век – предизвикателства и отговорности“
 
Атанас Вълканов – учител по български език и литература и Еди Илиев – учител по география и икономика се включиха в обучителен курс “There is an App for That: Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning”, който се проведе от 11.03 до 16.03.2024г. в Берлин.

В този курс те добиха умения за използването на различни образователни приложения в клас, предоставяйки на учениците най-доброто учебно изживяване; умения за боравене със социални медии, игри и приложения за тестове; насърчаване на креативността на учениците и подобряване на техниките за учене с помощта на приложения; приложения за структуриране на информация, за по-добро анализиране, разбиране, синтезиране, припомняне и генериране на нови идеи.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content