05/08/2021

На 14.06.2021г. в 11 Б клас се проведе открит урок инсцинировка на съдебен процес върху повестта „Крадецът на праскови“

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде […]
05/08/2021

Свободни места

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 8.КЛАС   – паралелка АЕ/НЕ – 1 свободно място; – паралелка АЕ/ИЕ  – 1 свободно място; – паралелка с АЕ/ФЕ/ГрЕ […]
27/07/2021

Свободни места

№ класове брой ученици свободни места 1 8а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 21 5 2 8б кл.профил Чужди езици АЕ/ИЕ 18 8 3 8в кл.профил Чужди езици […]
23/07/2021

Свободни места

№ класове брой ученици свободни  места 1 8а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 22 4 2 8б кл.профил Чужди езици АЕ/ИЕ 19 7 3 8в кл.профил Чужди езици […]