15/07/2021

Обучение част от Проект Еразъм + на тема „Креативна класна стая”

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде […]
15/07/2021

Необходимите документи за записване на ученици в 8 клас

Необходимите документи за записване на ученици в 8 клас са: 1. Свидетелство за основно образование; 2. Служебена бележка с резултати от НВО; 3. Медицинско удостоверение за записване […]
21/04/2021

Презентация 33.ЕГ

Към презентацията <<<——
12/03/2021

Заповед – преустановяване присъствени уч. занятия 5-12 клас