09/12/2020

Заповед за преминаване в електронна форма на обучение

—->> Заповед за преминаване в електронна форма на обучение  
30/11/2020

От 02.11. до 07.11. 2020г. се проведе мобилност във Флоренция по проект 2020-1-BG01-KA101-078872 по Програма Еразъм +

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде […]
30/11/2020

От 30.08. до 04.09. 2020г. , по Програма Еразъм + /проект 2020-1-BG01-KA101-078872 – „Креативност в класната стая“/ се проведе мобилност в Малта.

„Този проекте съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз“ Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена […]
30/11/2020

33-та Езикова гимназия „Света София“ спечели нов проект по програма „Еразъм+“ на тема: „Grow Healthy! Let’s Create a Well-Being Cocktail!“

—>>> Към информацията