13/11/2020

Важна информация

И Н Ф О Р М А Ц И Я От Стоименка Димитрова Директор на 33 Езикова гимназия „Света София“     Уважаеми ученици и родители,   […]
29/09/2020

Свободни места в 8. клас

Свободни места в 8. клас : -паралелка с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език ИЕ – 1 свободно място; -паралелка с интензивно изучаване на АЕ […]
15/09/2020

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА 33.ЕГ „СВЕТА СОФИЯ” ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ГЛАВА І ЦЕЛИ   Чл.1 Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19; Чл.2 Да имаме готовност при указания […]
15/09/2020

Скъпи учители, ученици и родители!

Празник е! Отново е 15.ІХ. А всеки празник е прекрасен, когато е изпълнен с топлина, с любимите лица,и с много, много обич! И ето днес сме заедно  […]