31/07/2020

Свободни места в паралелките за прием след основно образование – данни след III-то класиране

Свободните места след III-то класиране за прием след основно образование за учебнат 2020/21 година: паралелка АЕ, втори чужд език НЕ – свободни 3 места; паралелка АЕ, втори […]
23/07/2020

Свободни места в паралелките за прием след основно образование – данни след II-ро класиране

Свободни места в паралелките за прием след основно образование – данни след II-ро класиране: – паралелка интензивно изучаване на АЕ,  втори чужд език НЕ – свободни места […]
17/07/2020

Креативна класна стая

EГ „Света София“ спечели проект по програма „Еразъм+“, КД 1, сектор „Училищно образование“ на тема: „Креативна класна стая“. Проектът е насочен към професионалното развитие на ръководството и […]
13/07/2020

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В 33.ЕГ„СВЕТА СОФИЯ“ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

1.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020г. включително. 2.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление […]