Category: Uncategorized

Във връзка с набиране на кандидати за мобилност в Испания през октомври 2024г. – шест ученици и двама учители е необходимо желаещите да представят  следните

Вижте още »
33 Езикова гимназия „Света София“
Uncategorized

Младшите посланици от 33.Езикова гимназия „Света София“ представиха презентация пред свои съученици по повод обявяването на Валенсия за Европейска зелена столица за 2024г.

На 22.01.2024 година младшите посланици от 33.Езикова гимназия „Света София“ Александра и Калина запознаха своите съученици с испанския град Валенсия, който спечели титлата Европейска зелена

Вижте още »
Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content