ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

33 Езикова гимназия „Света София“  – град София

се ангажира да осигури достъп до:

1. уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.)
Настоящата декларация за достъпност се отнася до: https://33eg.eu/
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
○  EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
I.   Статус на съответствие – частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и/или изключения.
Дата на първоначално изготвяне надекларацията: 22.02.2024 г.
Дата на ежегодна актуализация(преразглеждане) на декларацията: 22.02.2024 г.
Дата на актуализация надекларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното

приложение:

Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка и оценка, извършена от трета страна.
Обратна информация и данни за контакт(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)
Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт https://33eg.eu/

info-2212303@edu.mon.bg

РАЗДЕЛ 2

Екипът на 104 Основно училище „захари Стоянов“ се ангажира да увеличава цифровата достъпност до своята интернет страница за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения. Активно да работи за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата си и в тази си дейност се придържа към наличните стандарти и добри практики.

Ако срещате затруднения, докато работите с https://33eg.eu/ или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема. Toва ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Екипът на 33 Езикова гимназия „Света София“ се ангажира да осигури достатъчно висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на официалната си интернет страница и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до страници в интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност са неприложими.

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content