ПРИЕМ

 

За учебната 2019/2020г. в 33 Езикова гимназия“Света София“ ще се приемат ученици в профил „Чужди езици“ със следните профилиращи предмети:

4 паралелки с първи чужд език АЕ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

АЕ, НЕ
АЕ, ИЕ
АЕ, РЕ
АЕ, КитЕ/Гръцки Е

1 паралелка с първи чужд език ФЕ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

ФЕ,АЕ/ Порт.Е

Изучаване на втори чужд език:

• Английски език • Немски език • Испански език • Руски език • Китайски език • Гръцки език • Португалски език

Предмети, изучавани на чужд език /английски и френски език/:

• История и цивилизация • География и икономика • Биология и здравно образование • Химия и опазване на околния свят

Класиране по бал, определен от удвоени оценки от НВО и оценки по БЕЛ и Математика от Свидетелството за основно образование.

ЗАПИСВАНЕ:Първи етап – 12.07. – 16.07.2019г.
Втори етап – 19.07. – 22.07.2019г.
Трети етап – 30.07. -31.07.2019г.
Четвърти етап – 30.07.- 30.08.2019г.
Училището е в партньорство с НБУ, СУ „Св.Климент Охридски“.
33. Езикова гимназия предлага извънкласни дейности по национални програми и проекти.