ПРИЕМ

2 паралелки с първи чужд език – Английски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: АЕ/ИЕ АЕ/ФЕ/РЕ

1 паралелка с първи чужд език – Френски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: ФЕ/АЕ

1 паралелка "Екскурзоводско обслужване"

Интензивно изучаване: АЕ/Кт/ГрЕ

1 паралелка STEM с профил "Предприемачество"

Интензивно изучаване: АЕ/НЕ

Предмети, изучавани на чужд език:

• История и цивилизация
• География и икономика
• Биология и здравно образование
• Химия и опазване на околния свят
• ИТ

Изучаване на втори чужд език:

• Английски език
• Немски език
• Испански език
• Китайски език
• Гръцки език

Класиране по бал, определен от удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, както и удвоените оценки по български език и литература и по математика от Свидетелството за основно образование.

Училището е в партньорство с: СУ „Св.Климент Охридски”, НБУ, Фондация Фулбрайт към”Америка за България”.

Родителска среща

Уважаеми родители, На 10.10.2023г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 9. и 10. клас, във филиала на гимназията – ул.”Русе “28.

Виж още »

Класирани след IV етап

Класирани след IV етап: АЕ/НЕ – вх. 490-1/18.08.2023 г.АЕ/ИЕ – вх. 494-5/22.08.2023 г.АЕ/ИЕ – вх. 482/15.08.2023 г.АЕ/ФЕ/РЕ – вх. 485-1/17.08.2023 г.АЕ/КиТ/ГрЕ- вх. 480/15.08.2023 г.

Виж още »
Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content