ПРИЕМ

 
ПРИЕМ за учебната 2023/2024 година в 33.Езикова гимназия „Света София”
2 паралелки с първи чужд език – Английски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

АЕ/ИЕ
АЕ/ФЕ/РЕ

1 паралелка с първи чужд език – Френски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

ФЕ/АЕ

1 паралелка "Екскурзоводско обслужване"

Интензивно изучаване:

АЕ/Кт/ГрЕ

1 паралелка STEM с профил "Предприемачество"

Интензивно изучаване:

АЕ/НЕ

Предмети, изучавани на чужд език:

• История и цивилизация
• География и икономика
• Биология и здравно образование
• Химия и опазване на околния свят
• ИТ

Изучаване на втори чужд език:

• Английски език
• Немски език
• Испански език
• Китайски език
• Гръцки език

Класиране по бал, определен от удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, както и удвоените оценки по български език и литература и по математика от Свидетелството за основно образование.

Училището е в партньорство с: СУ „Св.Климент Охридски”, НБУ, Фондация Фулбрайт към”Америка за България”.