ПРИЕМ

 

2021/2022 година в 33.Езикова гимназия „Света София” • -> ПРЕЗЕНТАЦИЯ 33.ЕГ


 • За учебната 2020/2021 година в 33.Езикова гимназия „Света София” ще се приемат ученици в профил „Чужди езици” и професия „Екскурзовод”:

  Профил „Чужди езици” със следните профилиращи предмети:

  3 паралелки с първи чужд език – Английски език

  ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

  АЕ, НЕ
  АЕ, ИЕ
  АЕ, КитЕ/Гръцки Е

  1 паралелка с първи чужд език – Френски език

  ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

  ФЕ,АЕ

  Професия „Екскурзовод”, специалност „Екскурзоводско обслужване” с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език руски език:

  Изучаване на втори чужд език:

  • Английски език
  • Немски език
  • Испански език
  • Китайски език
  • Гръцки език

  Предмети, изучавани на чужд език:

  • История и цивилизация
  • География и икономика
  • Биология и здравно образование
  • Химия и опазване на околния свят
  • ИТ

  Класиране по бал, определен от удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, както и удвоените оценки по български език и литература и по математика от Свидетелството за основно образование.

  Записване:

 • първи етап – 13-16.07.2020г.
 • втори етап – 20-22.07.2020г.;
 • трети етап – 30.07.2020г.
 • четвърти етап – 04.08.-01.09.2020г.
 • Училището е в партньорство с: СУ „Св.Климент Охридски”, НБУ, Фондация Фулбрайт към”Америка за България”.