ПРИЕМ
1 ПАРАЛЕЛКА
с първи чужд език – френски език.


ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
ФЕ, АЕ, БЕЛ

ИЗУЧАВАНЕ НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК:


Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Руски език, Китайски език


ПРЕДМЕТИ, ИЗУЧАВАНИ НА ФРЕНСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:


История и цивилизация; География и икономика; Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда.

СИП:


Португалски език; Гръцки език; Немски език.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК.


От 2010г. 33. ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "СВЕТА СОФИЯ" е АКРЕДИТИРАН ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР НА P E A R S O N. Сертификатът е валиден за цял живот ие признат като стандарт за владеене на английски език в много държави и от множество университети, колежи, национални образователни структури, а високите нива служат за академичен прием.

Училището е в партньорство с НБУ "Св. Климент Охридски".

33. Езикова гимназия "Света София" участва в извънкласни дейности по проект "Твоят час".


КЛАСИРАНЕ ПО БАЛ


определен от оценките от НВО по Български език и литература и по Математика, както и оценките по БЕЛ и Математика от Свидетелство за основно образование.