ПРИЕМ

 
ПРИЕМ за учебната 2023/2024 година в 33.Езикова гимназия „Света София”

График за прием на ученици след основно образование


Профил „Чужди езици” със следните профилиращи предмети:

3 паралелки с първи чужд език – Английски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

АЕ, НЕ
АЕ, ИЕ
АЕ, КитЕ/Гръцки Е

1 паралелка с първи чужд език – Френски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

ФЕ,АЕ

Професия „Екскурзовод”, специалност „Екскурзоводско обслужване” с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език руски език:

Изучаване на втори чужд език:

• Английски език
• Немски език
• Испански език
• Китайски език
• Гръцки език

Предмети, изучавани на чужд език:

• История и цивилизация
• География и икономика
• Биология и здравно образование
• Химия и опазване на околния свят
• ИТ

Класиране по бал, определен от удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика, както и удвоените оценки по български език и литература и по математика от Свидетелството за основно образование.

Записване:

  • първи етап – 13-16.07.2020г.
  • втори етап – 20-22.07.2020г.;
  • трети етап – 30.07.2020г.
  • четвърти етап – 04.08.-01.09.2020г.
  • Училището е в партньорство с: СУ „Св.Климент Охридски”, НБУ, Фондация Фулбрайт към”Америка за България”.