ЕКИПРъководство

Стоименка Димитрова Директор
Деница Ненчева Зам.-директор УД


Психолози

Теодора Златанова Педагогически съветник
Стела Дахман Психолог


Учители

Стоименка Димитрова География и икономика
Даниела Величкова Български език и литература
Светла Възелова Български език и литература
Емилия Цветкова Български език и литература
Деница Ненчева Български език и литература, Гръцки език
Атанас Вълканов Български език и литература
Нина Маркова Български език и литература/БДП
Йорданка Ценкова Математика
Юлия Панева Математика
Теолина Христова Математика
Мариана Узунова Английски език
Маргарита Сотирова Английски език
Мариана Стаматова Английски език и Руски език
Тамара Георгиева Английски език
Силвия Митова Английски език
Йолина Миланова Английски език
Огняна Йорданова Английски език
Даниела Николова Испански език
Снежана Тодорова Немски език
Надежда Данаилова Френски език
Маргарита Събева Френски език
Антония Радичева Китайски език
Зейнеп Кордова История и цивилизации
Мария Христова Руски език, Предприемачество, Икономика
Имелда Владева История и цивилизации на Английски език
Александър Цветков История и цивилизации
Величка Петрова История и Цивилизации; Свят и личност
Ирина Славкова Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда
Цветелина Семерджиева Биология и здравно образование
Вероника Кръстева Химия и опазване на околната среда
Зоя Миланова Физика и астрономия
Еди Илиев Георграфия и икономика
Любомир Гергов Георграфия и икономика
Елизабета Бойдева География и икономика на Френски език
Антоний Методиев Философия; Гражданско образование
Детелина Караджова Философия
Нели Ташкова Информационни технологии и Математика
Велита Маркова Английски език; Информатика; Информационни технологии
Симона Заркова Музика
Венета Минчева Изобразително изкуство
Никола Кънчев Физическо възпитание и спорт
Веселина Бабова Физическо възпитание и спорт
Надя Чавдарова Физическо възпитание и спорт


Обществен съвет

Председател Богдан Величков
Членове Соня Димитрова
Иван Иванов
Каролина Ненова
Анжела Лозанов