ЕКИПРъководство

Стоименка Димитрова Директор
Деница Ненчева Зам.-директор УД
Теодора Златанова Педагогически съветник


Учители

Стоименка Димитрова География и икономика
Даниела Величкова Български език и литература
Таня Блъскова Български език и литература
Емилия Цветкова Български език и литература
Деница Ненчева Български език и литература, Гръцки език
Атанас Вълканов Български език и литература
Йорданка Ценкова Математика
Юлия Панева Математика
Теолина Христова Математика
Мариана Узунова Английски език
Маргарита Сотирова Английски език
Мариана Стаматова Английски език и Руски език
Тамара Георгиева Английски език
Силвия Митова Английски език
Йолина Миланова Английски език
Огняна Йорданова Английски език
Мариана Андреева Английски език
Даниела Николова Испански език
Снежана Тодорова Немски език
Надежда Данаилова Френски език
Маргарита Събева Френски език
Венета Минкова Френски език; История и цивилизация на Френски език
Ирина Манова Руски език
Имелда Владева История и цивилизация на Английски език
Александър Цветков История и цивилизация
Величка Петрова История и Цивилизация; Свят и личност
Ирина Славкова Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда
Бойка Шаламанова Биология и здравно образование
Зоя Велева Химия и опазване на околната среда
Зоя Миланова Физика и астрономия
Еди Илиев Георграфия и икономика
Любомир Гергов Георграфия и икономика
Елизабета Бойдева География и икономика на Френски език
Антоний Методиев Философия; Гражданско образование
Нели Ташкова Информационни технологии и Математика
Велита Маркова Английски език; Информатика; Информационни технологии
Симона Заркова Музика
Изобразително изкуство
Никола Кънчев Физическо възпитание и спорт
Веселина Бабова Физическо възпитание и спорт
Надя Чавдарова Физическо възпитание и спорт
Антония Радичева Китайски език


Обществен съвет

Председател Богдан Величков
Членове Соня Димитрова
Иван Иванов
Каролина Ненова
Анжела Лозанов