ЕКИПРъководство

Стоименка Димитрова Директор
Евелина Стоянова Зам. директор УД
Теодора Златанова Педагогически съветник


Учители

Стоименка Димитрова География и икономика
Евелина Стояновa Математика
Даниела Величкова Български език и литература
Таня Блъскова Български език и литература
Емилия Цветкова Български език и литература
Деница Ненчева Български език и литература
Йорданка Ценкова Математика
Юлия Панева Математика
Мариана Узунова Английски език
Искра Йорданова Английски език
Мариана Стаматова Английски език
Тамара Георгиева Английски език
Силвия Митова Английски език
Йолина Миланова Английски език
Милена Данаилова Английски език
Даниела Николова Испански език
Снежана Тодорова Немски език
Надежда Данаилова Френски език
Маргарита Събева Френски език
Венета Минкова Френски език; История и цивилизация на Френски език
Мая Колева История и цивилизация на Английски език
Величка Петрова История и Цивилизация; Свят и личност
Ирина Славкова Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда
Стефанка Събева Биология и здравно образование
Зоя Велева Химия и опазване на околната среда
Зоя Миланова Физика и астрономия
Еди Илиев Георграфия и икономика
Елизабета Бойдева География и икономика на Френски език
Антоний Методиев Философия; Етика и право; Свят и личност
Венциела Иванова Информационни технологии
Велита Маркова Английски език; Информатика; Информационни технологии
Кристапина Петрова Музика
Изобразително изкуство
Никола Кънчев Физическо възпитание и спорт
Надя Чавдарова Физическо възпитание и спорт


Обществен съвет

Председател Богдан Величков
Членове Соня Димитрова
Иван Иванов
Каролина Ненова
Анжела Лозанов