Във връзка с набиране на кандидати за мобилност в Испания през октомври 2024г. – шест ученици и двама учители е необходимо желаещите да представят 

следните документи:

1. За учители:

– Мотивационно писмо

– Заявление (по образец)

2. За ученици (за 10 и 11 клас през учебната 2024/2025г):

– Мотивационно писмо

– Заявление (по образец)

Документите изпращайте на ел.поща 

svetasofia33eg@abv.bg  в срок до 15.05.2024г. 

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content