Category: News

News

Ученици от 33. ЕГ участваха в събитие проведено в НЧ “Г.С.Раковски-1925” по повод Деня на Ботев

На 03.06.2024г. по повод Деня на Ботев и загиналите за свободата на България се проведе представяне на фототипното издание за Христо Ботев. Книгата беше представена от г-жа

Вижте още »
Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content